Vereniging Boe4 verwerkt  persoonsgegevens. Wij willen graag duidelijk en transparant zijn hoe wij met deze gegevens omgaan. Dit document is daarvoor ons Privacy Policy beleid . Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt als je onder andere lid wordt of de website https://www.boe4.nl bezoekt.

 Privacy

 

 Privacy Policy downloaden


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer je Website Boe4 bezoekt, vragen wij (mogelijk) persoonsgegevens van je indien je:
(a) een aankoop doet of een dienst afneemt;
(b) een account aanmaakt;
(c) lid wordt van Vereniging Boe4;
(d) je je opgeeft voor een nieuwsbrief;
(e) via het contactformulier contact met ons opneemt;
(f) inschrijven clubactiviteiten;
(g) insturen redactionele bijdrage;
(h) Insturen gezondheidsgegevens bouvier;
(i) insturen deelname clubwedstrijden .

1.2 Daarnaast verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens over bezoekers van de website door middel van:
(a) IP-registraties;
(b) cookies.

1.3 Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:
(a) naam;
(b) adres;
(c) e-mailadres;
(d) telefoonnummer;
(e) leeftijd;
(f) geslacht;
(g) gegevens over je aankopen;
(h) gegevens over je voorkeuren.

1.4 Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:
(a) de aankoop uit te voeren, de dienst te leveren;
(b) het lidmaatschap te effectueren;
(c) clubblad (informatie) naar je te sturen
(d) nieuwsbrieven te verzenden;
(e) contact met je op te nemen of te onderhouden;
(f) de dienstverlening te verbeteren;
(g) de website te optimaliseren.

2. GEBRUIK VAN COOKIES EN BEZOEKERSREGISTRATIE
2.1 Wij gebruiken op Website Boe4 cookies en maken gebruik van IP-registratie. Voor
meer informatie over het gebruik van cookies en IP-registratie door ons en voor het
instellen van jouw toestemmingen voor het toepassen daarvan verwijzen wij je naar
de cookie-manager (secretaris@boe4.nl).
2.2 Wanneer in het kader van het gebruik van cookies en de registratie van IP-adressen
informatie wordt geplaatst of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de
uitvoering van de communicatie met je of voor een specifiek door je gevraagde dienst,
word je vooraf geïnformeerd en word je toestemming gevraagd, zie daarvoor de
cookie-manager. Het kan voorkomen dat sommige onderdelen van de website zonder
cookies etc. niet goed functioneren.

3. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
3.1 Je kunt contact opnemen met ons via secretaris@boe4.nl voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
(d) bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.

4. BEVEILIGING VAN JE GEGEVENS
4.1 Wij zullen je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde
doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
4.2 Wij zullen adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw
gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om jouw gegevens 100% te beveiligen.

5. DERDEN
5.1 Wij verstrekken jouw gegevens aan de volgende derden:
(a) Raad van Beheer in Nederland.
(b) Editoo B.V.
(c) Aangesloten leden van de vereniging volgens artikel 22 lid 3 van het huishoudelijk reglement.
5.2 De Raad van Beheer dient jaarlijks op basis van artikel 10 lid 9, in het kynologische reglement de ledenlijst te ontvangen.
5.3 Editoo B.V. verzorgt de druk en verspreiding van het clubblad naar de leden.

6. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
6.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op)
aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

7. MELDING AAN BETROKKENE
7.1 Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

8. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY
8.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.

© 2024 Vereniging Boe4