Het bestuur nodigt alle leden uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering welke plaats vindt op vrijdag 28 juni in wijkvereniging 't Veld te Culemborg.
De agenda is te vinden door hier te klikken en in het clubmagazine van deze maand(april nummer)
De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging waar het bestuur verantwoording moet afleggen over het gevoerde beleid en leden directe inspraak hebben in het toekomstige beleid. 2 belangrijke agendapunten zijn het aanbrengen van wijzigingen in het huishoudelijk reglement en het Verenigingsfokreglement (VFR) waaruit de foknorm vastgelegd zal worden.

Het bestuur hoopt op een grote opkomst.

© 2024 Vereniging Boe4