De presentatie van de tweede meeting van de begeleidingscommissie fokken van gezonde rashonden is door de WUR (Wageningen Universiteit & Research) vrijgegeven. 
In deze presentatie is een voorlopig resultaat en voorlopige aanbevelingen opgenomen voor de fokkerij van ons ras.
Inmiddels is vast komen te staan dat de deadline van 31 december 2023 voor het eindrapport  niet haalbaar blijkt te zijn doordat niet alle onderzoeken op tijd gereed/verwerkt zijn.
De verwachting is dat het eindrapport eind maart 2024 gereed zal zijn. 

Voor fokkers en aangesloten leden zal in het eerste kwartaal van 2024 een meeting worden georganiseerd.
In deze meeting zal worden ingegaan op de consequenties voor ons ras bij het handhaven van het huidige Verenigingsfokreglement en het eventueel doorvoeren van de aanbevelingen welke in het eindrapport worden gegeven.

Zoals inmiddels bekent heeft de vereniging de WUR om advies gevraagd voor een nieuw Verenigingsfokreglement welke als Foknorm bij de Raad van Beheer zal worden ingediend.
Zowel de eerste als tweede presentatie van de meeting zijn te vinden op de website van de WUR 

© 2024 Vereniging Boe4