De tweede kamer der staten generaal heeft tijdens de behandeling van de dierenwelzijnswet 7 moties behandeld welke waren ingediend door de kamerleden.  3 moties zijn door de kamer aangenomen. 
De eerste motie is van het lid Wassenberg (PvdD) over onderzoek naar het terugdringen van impulsaankopen van dieren.
Samengevat een bedenktijd voor de aanschaf van huisdieren.
De regering gaat onderzoeken hoe een verplichte bedenktijd voor het aanschaffen van huisdieren kan bijdragen aan het terugdringen van impulsaankopen
De tweede notie van het lid Tjeerd de Groot (kamerlid D66) betreft een landelijk expertisecentrum voor complexe honden.
Samengevat betreft het een centrum die gespecialiseerd is in honden met agressief gedrag of honden die betrokken waren bij bijtincidenten.
De derde notie zijn van de leden William Moorlag (PVDA) en Maurits von Martels (CDA) en betreft het terugdringen van de fok van designerdieren.
Dan met name honden en katten met een ernstige gezondheid en welzijnsproblemen.
Inmiddels heeft de dierenbescherming hiervan aangegeven dat het ondermeer gaat om honden en katten met een te platte neus of te bolle ogen.

 Hieronder de officiele kamerstukken van deze 3 moties, welke je kunt downloaden of online kunt lezen

Privacy Policy
© 2019 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­