De Raad van beheer in Nederland heeft de voorgestelde wijzigingen van het huishoudelijk reglement van de vereniging goedgekeurd. 
Dit betekent dat de wijzigingen zoals goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van de vereniging op 15 juni per direct van kracht worden.
De wijzigingen betreffen het toevoegen van de Privacy Police in het huishoudelijk reglement.
Het huishoudelijk reglement is te downloaden en/of te lezen bij de clubinformatie van de vereniging

Privacy Policy
© 2019 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­