Zaterdag 7 april werd er voor het eerst voor ons ras een lezing over kanker georganiseerd in samenwerking met het Nederlands Kankerfonds voor Dieren. De lezing werd gegeven door Dr.M.M.J.M. (Maurice) Zandvliet, Universitair docent aan het departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren Utrecht. Met een uitstekende presentatie werd een inzicht gegeven in ontstaan, oorzaken en behandelmethodes van kanker bij honden. Natuurlijk werd ons ras daarbij besproken en werden er diverse vragen beantwoord rond het ontstaan van kanker bij de Bouvier.  Vooraf werd al aangegeven dat deze lezing een absolute aanrader was, nu kan er alleen maar gemeld worden dat het een gemiste kans is als fokker en bouvierliefhebber als je er niet bij was. In het volgende clubblad is een verslag te lezen van de lezing. Onze dank gaat uit naar Dr.M.M.J.M. (Maurice) Zandvliet en het Nederlands Kankerfonds voor dieren die voor ons ras deze presentatie heeft gehouden. In het dankwoord van de voorzitter werd benaderd dat de samenwerking van groot belang wordt gezien om de strijd tegen kanker bij de bouvier te blijven monitoren en te ondersteunen.

Privacy Policy
© 2019 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­