Privacy Policy beleid

Vanaf 25 mei treed de nieuwe privacywet in heel Europa in werking. Iedereen die met persoonsgegevens werkt moet aan deze wet voldoen. Ook wij als Boe4 moeten daaraan voldoen. Wij werken met  persoonsgegevens, denk alleen maar aan het lidmaatschap waarvoor naam, adres en woonplaats etc nodig zijn. Om aan deze wetgeving te voldoen zijn een aantal maatregelen nodig die ingevoerd dienen te worden.  Het bestuur heeft in de afgelopen bestuursvergadering het besluit genomen om vooruitlopend op de Algemene Ledenvergadering een begin te maken met de uitvoering van deze nieuwe wet. Reden is dat de algemene ledenvergadering later plaats vindt dan deze inwerking treden van de nieuwe privacywet. Het betekent dat er de komende weken een aantal stappen plaats vinden op de website om aan de nieuwe wet te voldoen. Het belangrijkste is een nieuwe versie van de Privacy Police die inmiddels online is gezet. Een tweede belangrijke wijziging is het stop zetten van de mogelijkheid in te loggen met het Facebook account. Reden hiervoor is dat wij geen koppelingen meer willen maken met andere website door accounts te koppelen. Gezien de nieuwsberichten de laatste tijd behoedt dit verder geen uitleg. Meer informatie en aanpassing huishoudelijk reglement zal op de komende algemene ledenvergadering worden gegeven.

Anton v.d.Berg                      
Voorzitter

   
Voorjaarswandeling 8 April

Zondag 8 April hielden we de tradionele voorjaarswandeling van de vereniging. Dit keer werd er gewandeld in de Chaamse Bossen en vermoedelijk door het mooie weer was er een hoge opkomst van bouviers en hun baasjes. Natuurlijk werd er gewandeld voor het Nederlands Kankerfonds voor Dieren en hiervoor werd het mooie bedrag van bedrag van €92,30 opgehaald. Natuurlijk hartelijk dank aan iedereen die daaraan bijgedrage heeft.  Dankzij de evenementen commissie konden we na afloop gebruik maken van het  gereserveerde  terras van Pannenkoekenhuis De Steengroeve waar dankbaar gebruik van werd gemaakt. Het merendeel van het bestuur wandelde mee waardoor er een leuke kennismaking heeft plaats kunnen vinden met de aanwezige. Snel zullen we de foto's online zetten/ tegenkomen die een indruk geven van deze mooie dag. We hopen iedereen die meewandelde te mogen verwelkomen op de Fundag van de vereniging of op de najaarswandeling

Radaar nieuwsbrief maart 2018

Radaar editie maart de nieuwsbrief van de Raad van beheer in Nederland  is  weer uitgebracht  Deze maand uiteraard een terugblik op de Crufts 2018  en een atikel in het kader van Fairfok over de kortsnuiten in Europese landen. Tevens wordt er alvast vooruit gekeken naar de World Dog Show 2018 welke van 9 t/m 12 augustus in de RAI in Amsterdam wordt gehouden. 
Alle uitgegeven nieuwsbrieven zijn te vinden in de rubriek van de Raad van beheer..
De nieuwe nieuwsbrief is hieronder te downloaden of online te bekijken.

Lezing kanker bij de Bouvier, NKFD

Zaterdag 7 april werd er voor het eerst voor ons ras een lezing over kanker georganiseerd in samenwerking met het Nederlands Kankerfonds voor Dieren. De lezing werd gegeven door Dr.M.M.J.M. (Maurice) Zandvliet, Universitair docent aan het departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren Utrecht. Met een uitstekende presentatie werd een inzicht gegeven in ontstaan, oorzaken en behandelmethodes van kanker bij honden. Natuurlijk werd ons ras daarbij besproken en werden er diverse vragen beantwoord rond het ontstaan van kanker bij de Bouvier.  Vooraf werd al aangegeven dat deze lezing een absolute aanrader was, nu kan er alleen maar gemeld worden dat het een gemiste kans is als fokker en bouvierliefhebber als je er niet bij was. In het volgende clubblad is een verslag te lezen van de lezing. Onze dank gaat uit naar Dr.M.M.J.M. (Maurice) Zandvliet en het Nederlands Kankerfonds voor dieren die voor ons ras deze presentatie heeft gehouden. In het dankwoord van de voorzitter werd benaderd dat de samenwerking van groot belang wordt gezien om de strijd tegen kanker bij de bouvier te blijven monitoren en te ondersteunen.

Fun, plezier en lekker bezig zijn met je bouvier en gezin. Niet het winnen is belangrijk, maar het samen plezier maken met andere liefhebbers van ons ras.  Dat is de Fundag welke inmiddels uit is gegroeit tot het bouvier evenement van het jaar als je voor je plezier een bouvier in huis hebt genomen. Het is alweer de 7e editie, uiteraard in allerlei vormen inmiddels gekopieerd, maar elke jaar weer brengen de vrijwilligers de Fundag naar een hoger level. Kortom niet twijfelen maar kom plezier maken op de Fundag 2018 van de vereniging.

Meer informatie kun je vinden in de evenementen kalender of via deze link

Privacy Policy
© 2018 Vereniging Boe4
­