Het verenigingsfokreglement inhoudelijk goedgekeurd door de Raad van Beheer op 11 januari 2019 en op verzoek vereniging tekstueel goedgekeurd op 13 augustus 2019
Van toepassing op alle ouderdieren/ dekkingen vanaf 1 februari 2019.


Aangesloten bij 2 rasverenigingen?
Het verenigingsfokreglement is onvoorwaardelijk van toepassing op alle leden.
Ben je ook lid van de andere rasvereniging dan blijft het verenigingsfokreglement van Boe4 van toepassing.
Ook al wordt het nest aangegeven op naam van een andere rasvereniging.

Er kan dus niet worden gekozen voor een ander verenigingsfokreglement welke andere eisen kan stellen.

Wie controleert en handhaaft?
Het verenigingsfokreglement bestaat uit de eisen die de Raad van Beheer stelt bij het fokken met ouderdieren en aanvullende eisen vanuit de rasvereniging.
Zowel de Raad van Beheer als de rasvereniging controleert en handhaaft het verenigingsfokreglement.


Let op
Op de algemene ledenvergadering van 25 januari 2020 is het nieuwe verenigingsfokreglement goedgekeurd.
Dit ligt momenteel ter goedkeuring bij de Raad van Beheer In Nederland.
Het betekent dat het onderstaande verenigingsfokreglement binnenkort gaat wijzigingen.


 
Privacy Policy
© 2019 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­