Als lid van Vereniging Boe4 is het  verenigingsfokreglement  van Vereniging Boe4 van toepassing als je besluit een nest pups te fokken.
Let op!
Het verenigingsfokreglement is in Nederland bij rasverenigngen van de Bouvier des Flandres  gelijk getrokken.
M.a.w. er zit geen verschil in de voorwaarden waaraan ouderdieren moeten voldoen om deze te kunnen inzetten voor de fokkerij als je ook lid bent van de Nederlandse Bouvierclub.
Lid zijn van een rasvereniging betekent het aanvaarden van het verenigingsfokreglement van het ras Bouvier des Flandres en het aanvaarden van het kynologische reglement van de Raad van Beheer in Nederland.

© 2024 Vereniging Boe4