Ja, dat kan altijd en zelfs direct.
Wel moet rekening worden gehouden met het volgende:

  • Nieuwe leden dienen te worden toegelaten door het bestuur.
    Het bestuur behandeld nieuwe aanvragen voor het lidmaatschap op elke bestuursvergadering als vast onderdeel van de agenda.
    Zie voor meer informatie de statuten van de vereniging en het huishoudelijke regelement van de vereniging.
  • Nieuwe leden mogen geen sancties hebben opgelegd gekregen vanuit het kynologische reglement van de Raad van Beheer in Nederland.
  • Nieuwe leden mogen geen sacties hebben opgelegd gekregen vanuit een andere rasvereniging om deze te kunnen ontwijken.
  • Nieuwe leden mogen geen betalingsverplichtingen hebben bij andere rasverenigingen.
  • Het verenigingsfokreglement is per direct van toepassing indien het lidmaatschap wordt goedgekeurd door het bestuur.

© 2024 Vereniging Boe4