Het bestuur van de vereniging bestaat uit 5 bestuursleden.
Om de 3 jaar zijn de bestuursleden aftreedbaar en kunnen zich dan herkiesbaar stellen voor een nieuwe termijn.
Het is de algemene ledenvergadering van de vereniging die bestuursleden aansteld of herkiest voor een nieuwe termijn
Hieronder staan de bestuursleden welke de vereniging op dit moment vertegenwoordigen.
Wil je ze persoonlijk benaderen dan kun je dit eenvoudig doen door op email te klikken met uw muis.
Let op dat het altijd de voorkeur heeft om het secretariaat als postadres te gebruiken.


 

   Functie  Naam  Adres  Woonplaats  

Voorzitter

Anton v.d.Berg

Meloengeel 26

2718CG  Zoetermeer

Email

 

 Secretaris

 Anja Wippert

 Sint Hubertse binnenweg 26

 5454NH Sint Hubert

 Email

 

 Penningmeester

 Miriam Corsten

 Tamarastraat  41

 4105GG Culemborg

Email

 

 Algemeen bestuurslid (AI)

 Erwin Colla

 Grote Vos 11

 2692 GM 's-Gravenzande

Email

 

 Algemeen bestuurslid

 Edward Roos

 Amaliastraat 3

 3295DZ 's-Gravendeel

Email

© 2024 Vereniging Boe4