BOE4 is ambassadeur voor het NKFD (Nederlands Kankerfonds voor Dieren) en zamelt 2x per jaar geld in tijdens de BOE4-wandelingen die worden georganiseerd door de vereniging
Als vereniging willen wij ons steentje bijdragen om meer onderzoek naar kanker bij dieren, voor ons voornamelijk bij honden, mogelijk te maken.
Om Kanker bij ons ras in beeld te brengen zijn wij gestart met de registratie van kanker zoals deze binnen ons ras de Bouvier voorkomt.
Wij vragen en roepen iedereen op het onderstaande formulier in te vullen als er kanker wordt vastgesteld bij zijn/haar bouvier.
Op uw persoonlijke gegevens is de Privacy Police van de vereniging van toepassing.
________________________________________________________

(*) verplichte informatie

Uw naam ontbreekt
Uw emailadres is niet geldig
----------------------------------------
Gegevens bouvier:
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
kunt u aangeven om wat voor type kanker het gaat?
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

© 2024 Vereniging Boe4