Afgelopen zaterdag 6 april werd de langverwachte presentatie gegeven van de lopende onderzoeken naar ons ras door onze voorzitter Anton van den Berg. 
Als lid van de begeleidingscommissie in het projectteam Fokken van gezonde rashonden werden de aanwezige leden geinformeerd over de voorlopige onderzoeksresultaten van de WUR (Wageningen University & Research) , gezondheid analyse en gezondheids registraties van ons ras.
Benadrukt werd dat de eindrapportage pas eind mei wordt verwacht in tegenstelling wat op de sociale media rondgaat.  
Duidelijk is dat er (noodzakelijk) wijzigingen in het verenigingsfokreglement doorgevoerd moeten gaan worden.
Het bestuur zal de komende ledenvergadering goedkeuring vragen voor een gewijzigd verenigingsfokreglement welke op dat moment wordt voorgelegd aan de aanwezige leden.
Anton gaf aan dat hij begrijpt dat sommige fokkers moeite  zullen hebben  met  de aanpassingen in het VFR, maar verwees naar het belang van een goed verantwoord fokreglement waarbij uiteindelijke iedereen baat heeft.  
Vanuit het VFR wordt de foknorm opgemaakt voor ons ras  welke ingediend gaat worden bij de Raad van beheer. 
Omdat de verwachting is dat er geen overeenstemming komt voor de foknorm met de NBC zal uiteindelijk de Raad van Beheer moeten beoordelen welke voorgelegde foknorm het belang van het ras het beste vertegenwoordigd. 
Onze vereniging zal daarvoor de (onafhankelijke) adviezen en rapportages  overleggen.

© 2024 Vereniging Boe4