Het bestuur heeft het genoegen te kunnen meedelen dat Erwin Colla als ad interim (AI) algemeen bestuurslid is toegetreden tot het bestuur van de vereniging.
In het clubmagazine van deze maand stelt Erwin zich voor aan de leden.

Namens het bestuur.
Anton v.d.Berg
Voorzitter

© 2024 Vereniging Boe4